کارگاه‌ها

کارگاه هنر Team Work( افزایش بهره وری تیم)
ویژه پرسنل


این کارگاه به درخواست مدیران برای پرسنل برگزار می شود
جهت بالا بردن روحیه تیم و کیفیت فرایند ها

کارگاه برندتراپی(عارضه‌یابی برند شما)
ویژه مدیران کسب‌وکار و متخصصان

این کارگاه به درخواست مدیران یا متخصصان برگزار میشود. هدف از شرکت در این کارگاه بررسی و بازنگری علمی و عملی برند شما خواهد بود و به شما در مسیر برندسازی کمک خواهد کرد.